Realizacja projektów inwestycyjnych „Pod klucz”

Budowa domów mieszkalnych zarówno w stanie surowym, deweloperskim jak i wykończeniowym

Budowa hal przemysłowych i magazynowych

Nadzory budowlane: Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego

Przeglądy Techniczne Obiektów