• PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
  • PROWADZENIE KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
  • ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY
  • KADRY I PŁACE
  • DEKLARACJE ZUS
  • AGRO KSIEGOWOŚĆ

KONTAKT: KRYSTYNA WRÓBLEWSKA TEL: 605-617-666

erkon@tlen.pl